NRL pro papillomaviry provádí klinickou diagnostiku HPV infekcí standartní detekcí HPV DNA v klinických vzorcích, kromě toho provádí i vyšetření různorodých klinických materiálů pomocí PCR a dalších velmi citlivých metod. HPV jsou lidské viry, které vyvolávají bradavice zvané kondylomata v oblasti genitální a léze na cervixu a lze je diagnostikovat a bude dostupná vakcína.

Národní referenční laboratoř pro papillomaviry


NRL pro papillomaviry provádí klinickou diagnostiku anogenitálních HPV infekcí standardní detekcí HPV DNA v klinických vzorcích komerčně dostupnými sety. Kromě toho provádí i vyšetření různorodých materiálů pomocí jiných PCR metod doplněných typizací prováděnou reverzní hybridizací, či sekvenací. NRL také vyšetřuje materiály na přítomnost kožních a zvířecích papillomavirů metodou, která umožňuje detekovat i vzdáleně příbuzné izoláty PV.

NRL testuje komerční soupravy pro stanovení HPV infekcí, připravuje vzorky pro externí hodnocení kvality terénních laboratoří a poskytuje konzultační a školící služby. Výzkum je zaměřen především na studium vlivu infekce vysoce rizikovými typy lidských papillomavirů na vznik nádorových onemocnění, v jejichž etiologii se předpokládá působení papillomavirů.. nrl, hpv, cervix, genitální, viry, vakcína, bradavice, kondylomata, condylomata, karcinom, diagnostika, léze, ústav, hematologie, krevní, transfuze, národní, referenční, laboratoř, papillomaviry, papillomavirus, papillomavir, papilomavir

Národní referenční laboratoř pro papillomaviry je součástí Ústavu hematologie a krevní transfuze - www.uhkt.cz.

Aktuálně:

 • Výsledky EHK 2016 stanovení papillomavirů [XLS]
 • Testování GeneXpert HPV firmy Cepheid
 • Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pod záštitou NRL pro papillomaviry a Ústavu hematologie a krevní transfuze pořádá Odborný konzultační den. Akce se koná v úterý 9. června 2015 od 9.00 hodin v Charvátově sále, 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2.

  Konzultační den má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK (ohodnocen kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Pro zaměstnance ÚHKT je registrace zdarma.

  Přihláška
  Program

  Zde si můžete prohlédnout prezentace z Odborné konference 9.6.2015:
  [PDF], [PDF], [PDF], [PDF], [PDF], [PDF], [PDF], [PDF]
 • Výsledky EHK 2015 stanovení papillomavirů [XLS]
 • Dovolujeme si Vás pozvat na Odbornou konferenci- Konzultační den, který pořádá NRL pro papillomaviry ÚHKT a je věnován diagnostice a prevenci HPV infekcí u mužů.

  Konference se koná dne 6. listopadu 2012 od 9.30 hodin v areálu SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 6 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Podrobný program i přihlášku naleznete zde.

  Jste srdečně zváni
 • V týdnu od 21.1 do 28.1.2012 probíhá Evropský týden prevence rakoviny děložního čípku. Na stránkách www.ecca.info můžete najít informace o symbolu kampaně - Perle moudrosti. Zájemci mohou též podepsat petici Stop karcinomu děložního čípku. Novinky v prevenci tohoto onemocnění se můžete dozvědět v dokumentu [PDF].
 • V týdnu od 24.1. do 28.1.2011 probíhá Evropský týden prevence rakoviny děložního čípku. ÚHKT, jako člen ECCA, pořádá v tomto týdnu již podruhé informační kampaň pro dárce krve a zájemce z řad pacientů, zaměstnanců, rodinných příslušníků a přátel. V rámci této kampaně budou rozdávány informační materiály a symbol kampaně Perla moudrosti (obrázek). Zájemci budou mít též možnost podepsat petici Stop karcinomu děložního čípku. Kampaň bude probíhat od pondělí 24.1. do pátku 28.1. v ÚHKT, budově A, přízemí v recepci pro přijímání dárců krve. V dopoledních hodinách je tato kampaň vyhražena dárcům krve (8-11) od 12-13 hodin pak můžou přijít další zájemci.

  Těšíme se na Vaši účast.
 • 29.4.2009 - Zpráva o očkování proti lidskému papillomaviru, která upozornila na rozdíly v prevenci rakoviny děložního čípku mezi evropskými státy. Zpráva pro tisk [PDF] a originální dokument (v angličtině) [PDF].
 • Ve středu 22.4.2009 proběhl v ÚHKT seminář s názvem Jak můžeme chránit sebe a své blízké před rakovinou hrdla děložního, druhého nejčastějšího nádorového onemocnění žen: preventivní gynekologické vyšetření a očkování, který uspořádala NRL pro papillomaviry pro zaměstnance ÚHKT. Přednesené přednášky:
  • RNDr. Eva Hamšíková [PDF]
  • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. [PDF]
 • Web s innformacemi ohledně screeningového programu pro prevenci karcinomu děložního čípku
 • Parlamentní seminář: "Můžeme zachránit více životů" (28.2.2008) - závěrečná zpráva [PDF]
 • Vyšetření na HPV-specifické protilátky[PDF]
 • Vyšetření i mužů na HPV [PDF]
 • Usnesení pracovní skupiny pro očkování proti lidským papillomavirům [PDF]
 • Doporučení NRL pro použití vakcíny SILGARD [PDF]
 • Účast na studii sledování účinnosti vakcíny v ČR – pro odbornou veřejnost
 • Zpřístupnění české verze webových stránek Evropské asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku www.ecca.info
 • Manifest "Stop karcinomu děložního čípku" [PDF]
 • Týden prevence karcinomu děložního čípku
 • Příprava pilotního projektu ECCA a Vodafonu v ČR